βιβλιογράφος
Αρχική Σελίδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο (20-4-18)

Ευθύμιος Λίτσας, Πρόεδρος
Ιωάννης Κόκκωνας, Αντιπρόεδρος
Κωνσταντίνος Δολμάς, Γραμματέας
Νικόλαος Τουτός, Ταμίας
Μυρτώ Μαλούτα, Έφορος Βιβλιοθήκης - Αρχείου
Στέφανος Ζιώγας, με αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέως
Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη, μέλος

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (20-4-18)

Γεώργιος Κανάκης
Νικόλαος Γιάνναρος
Κομνηνή Πηδώνια


επισκεφθείτε μας στο Facebook (Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία)
Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Κ. Δολμάς, 2310 232694