βιβλιογράφος

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ (28-3-15)

γιορτάσαμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας (1997 - 2017)

Ευθύμιος Λίτσας, Πρόεδρος
Ιωάννης Κόκκωνας, Αντιπρόεδρος
Δέσποινα Τσούρκα-Παπαστάθη, Γραμματέας
Νικόλαος Τουτός, Ταμίας
Γεώργιος Κεχαγιόγλου, Έφορος Βιβλιοθήκης - Αρχείου
Στέφανος Ζιώγας, με αρμοδιότητες Ειδικού Γραμματέως
Μαρία Πολίτη, μέλος

Η Εξελεγκτική Επιτροπή (28-3-15)

Βασίλειος Ψευτογκάς
Γεώργιος Κανάκης
Ηλίας Ευαγγέλου


Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Δ. Παπαστάθη, 2310-301 285, 2310-326 492