βιβλιογράφος
Αρχική Σελίδα

Εγγραφή Νέων Μελών

γιορτάσαμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας (1997 - 2017)

Σύμφωνα με το καταστατικό (άρθρο 6) «ως τακτικά μέλη της Εταιρείας εγγράφονται, ύστερα από αίτησή τους και υποβολή σύντομου βιογραφικού σημειώματος, όσοι Έλληνες πολίτες ή και Έλληνες το γένος έχουν ασχοληθεί επιστημονικά με θέματα Παλαιογραφίας-Κωδικολογίας, ή είναι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αποδεικνύεται από το βιογραφικό τους το έμπρακτο και ουσιαστικό ενδιαφέρον τους για την Παλαιογραφία-Κωδικολογία, είναι δε πρόθυμοι να συντελέσουν στην προώθηση των σκοπών της Εταιρείας. Η εγγραφή μέλους στην Εταιρεία αποφασίζεται, ύστερα από πρόταση δύο τουλάχιστον μελών της Εταιρείας, από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο και κρίνει την καταλληλότητα του υποψήφιου μέλους».

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να συμπληρώσουν την παρακάτω αίτηση αφού εξασφαλίσουν την έγκριση και τις υπογραφές δύο ήδη εγγεγραμμένων μελών της Εταιρείας και να τη στείλουν ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά στη διεύθυνση της ΕΛΠΕ.


επισκεφθείτε μας στο Facebook (Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία)
Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Κ. Δολμάς, 2310 232694