βιβλιογράφος
Αρχική Σελίδα

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

γιορτάσαμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας (1997 - 2017)

Η ιδέα της ίδρυσης ενός σωματείου για τη μελέτη των ελληνικών χειρογράφων ανήκει σε μία από τις πολλές ομάδες πτυχιούχων του Α.Π.Θ., που είχαν παρακολουθήσει τον διετή κύκλο μαθημάτων Ελληνικής Παλαιογραφίας του Eυθυμίου Λίτσα στο Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1993-1995. Ο ενθουσιασμός και η αγάπη τους για την Παλαιογραφία υλοποιήθηκε με τη σύνταξη ενός Kαταστατικού για την ίδρυση μιας “Εταιρείας Μελέτης της Ελληνικής Παλαιογραφίας”.

Η ιδέα και το αρχικό Kαταστατικό κοινοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του Ευθυμίου Λίτσα και την σύμφωνη γνώμη των παραπάνω σε μία ομάδα γνωστών Ελλήνων μελετητών της Παλαιογραφίας που δραστηριοποιούνταν κυρίως στη Θεσσαλονίκη και οι οποίοι, αφού συγκρότησαν μία «Oμάδα πρωτοβουλίας», γνωστοποίησαν το θέμα σε άλλους διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες- παλαιογράφους. Και στις 28 Ιουνίου 1997 συγκάλεσαν την Ιδρυτική Συνέλευση της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας (ΕΛΠΕ), με πενήντα (50) μέλη από όλη την Ελλάδα, ενώ στις 16 Δεκεμβρίου 1997, με την πράξη 3866 του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία αποκτούσε την επίσημη αναγνώρισή της ως πανελλήνιο επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο.

Η ίδρυση της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας σήμανε τη δημιουργία του πρώτου επιστημονικού φορέα στην Ελλάδα αποκλειστικά για την έρευνα και τη μελέτη του ελληνικού χειρόγραφου βιβλίου.

Η ΕΛΠΕ έχει την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και αριθμεί σήμερα περίπου 100 μέλη, τα περισσότερα από τα οποία είναι καθηγητές Πανεπιστημίου ή ερυνητές του αυτού επιπέδου σε άλλα ελληνικά επιστημονικά Ιδρύματα.

Σκοπός της Ελληνικής Παλαιογραφικής Εταιρείας είναι, σύμφωνα με το καταστατικό της (άρθρο 2), «η μελέτη χειρογράφων και η προβολή της σημασίας τους της σημασίας τους ως πολιτιστικών αγαθών».

Την πραγματοποίηση του σκοπού της (άρθρο 3) επιδιώκει η Εταιρείας μέ:

  1. τη μελέτη των θεωρητικών και πρακτικών θεμάτων της Παλαιογραφίας – Κωδικολογίας,
  2. τη δημιουργία βιβλιοθήκης – αρχείου,
  3. την οργάνωση διαλέξεων και σεμιναρίων,
  4. την οργάνωση εκθέσεων χειρογράφων κ.ά.,
  5. την οργάνωση εκπαιδευτικών – ερευνητικών εκδρομών,
  6. την έκδοση περιοδικού και συγγραμμάτων,
  7. τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ΄Ελληνες και ξένους επιστήμονες,
  8. την ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων και τη συνεργασία με παρεμφερείς επιστημονικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού».

επισκεφθείτε μας στο Facebook (Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία)
Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Κ. Δολμάς, 2310 232694