βιβλιογράφος
Αρχική Σελίδα

ΟΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 2015

γιορτάσαμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας (1997 - 2017)

Ε. Κ. Λίτσας, Α. Γ. Φωτιάδου, Σ. Θ. Ζιώγας (σύνταξη - επιμέλεια), Βιβλιογραφία Ελληνικής Παλαιογραφίας. Δημοσιεύματα Ελλήνων της 50ετίας 1951-2000. Πρώτη καταγραφή, Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2003. ISBN 978-960-88303-3-2

10.00 €

Μαρία Πολίτη, Ελένη Παππά (συντονισμός - επιμέλεια), Ταξίδι στον κόσμο των χειρογράφων. Κατάλογος Έκθεσης χειρογράφων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, Αθήνα 2004. ISBN 960-88303-0-3

10.00 €

Ευθύμιος Κ. Λίτσας, συνεργασία Νέστωρ Μπαμίδης, ... καὶ βίβλοι ἠνεῴχθησαν. Κατάλογος έκθεσης χειρογράφων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α. Π. Θ. και εγγράφων των Γ. Α. Κ. – Ιστορικού Αρχείου Μακεδονίας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2008. ISBN 978-960-12-1743-7

9.00 €

Μαρία Λ. Πολίτη και Ελένη Παππά (επιμέλεια), Εξερευνήσεις στα χειρόγραφα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Μονογραφίες Γενναδείου VI, Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα και Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία, Princeton, New Jersey, USA 2011. ISBN 978-960-88303-1-8

20.00 €

Maria Politi and Eleni Pappa (edited by), Exploring Greek Manuscripts in the Gennadius Library, traslated by John C. Davis and Elisabeth Key Fowden, Gennadeion Monographs VI, American School of Classical Studies at Athens in collaboration with the Greek Paleographical Society, Princeton, New Jersey, USA 2011. ISBN 978-960-88303-1-8

US $75.00

Λίνου Πολίτη, Κατάλογος χειρογράφων Ιεράς Μονής Ζάβορδας, (επιμέλεια Μαρία Λ. Πολίτη), Ελληνική Παλαι¬ογρα¬φ鬬κή Εταιρεία, Θεσσαλονίκη 2012. ISBN 978-960-88303-2-5

18.00 €


επισκεφθείτε μας στο Facebook (Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία)
Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Κ. Δολμάς, 2310 232694