Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία – 1ο Σεμινάριο: Μάρτιος 2018


Μιχαήλ Καΐρης

Χαρτί και Καλαμάρι: Υλικά και όργανα της γραπτής επικοινωνίας από την αρχαιότητα μέχρι το τέλος του 20ου αι.

Τα όργανα και τα υλικά της γραφής δεν πρέπει να θεωρούνται απλές αναλώσιμες συσκευές· αποτελούν σπουδαίες εφευρέσεις του ανθρώπινου νου, με την βοήθεια των οποίων καταγράφηκε, διασώθηκε και διαδόθηκε η πλουσιότατη διανοητική και τεχνολογική πολιτιστική κληρονομιά μας. Η αξία των αντικειμένων αυτών αναγνωρίστηκε αφού χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε βάθος εκατοντάδων χρόνων.

writing implements

Η χρήση των οργάνων γραφής είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα άλλα υλικά και αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν για την γραφή, όπως η μελάνη, οι διάφορες επιφάνειες γραφής, το στυπόχαρτο, οι κοπτήρες, τα μαχαιρίδια, οι αμμοδόχες, τα ψαλίδια χαρτιού, οι θήκες γραφίδων, τα μελανοδοχεία, οι σφραγίδες και άλλα.

Η σημασία και η ένταξη των αντικειμένων αυτών στην καθημερινή ζωή καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο άνθρωπος έδωσε αξία σ’ αυτά τα αντικείμενα, αφού δεν περιορίστηκε στη δημιουργία απλών, λειτουργικών εργαλείων, αλλά τα μετέτρεψε σε έργα σημαντικής καλλιτεχνικής αξίας· το ίδιο ισχύει και για την γραφή (καλλιγραφία).

Tο παρόν σεμινάριο είναι μία σύντομη, λόγω περιορισμένου χρόνου, περιδιάβαση της έκθεσης που βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένη στην Δημοτική Βιβλιοθήκη της Ερμούπολης Σύρου.

Η Έκθεση με τίτλο «Χαρτί και Καλαμάρι» παρουσιάζει την διαχρονική εξέλιξη των εργαλείων της γραφής και της γραπτής Επικοινωνίας από την αρχαιότητα μέχρι το τέλος του 20ου αι. και περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό πολύτιμων και σπάνιων εκθεμάτων που ανήκουν σε προσωπική συλλογή, αποτέλεσμα πολύχρονης αναζήτησης. Το υλικό αυτό χρησιμοποιήθηκε στις περιοχές του Ελληνικού πολιτισμού, στις χώρες του Ισλαμικού κόσμου και σε αυτές της Άπω Ανατολής.

 

E-mail: mihalis.kairis@yahoo.gr
Έκθεση: Δημοτική Βιβλιοθήκη Ερμούπολης
Πλατεία Μιαούλη, 84100 Σύρος
Τηλέφωνο: 2281 088089