βιβλιογράφος

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ

γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας

Παραγγελίες:
Ταχυδρομικώς: Νικόλαος Τουτός, Ρόδων 19, 57010 Ασβεστοχώρι (Θεσσαλονίκη)
Ηλεκτρονικώς: elpe-info@auth.gr / Ιστοσελίδα: http://elpe.web.auth.gr


Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Δ. Παπαστάθη, 2310-301 285, 2310-326 492