βιβλιογράφος

ΠΑΡΕΛΘΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ − ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι παρελθούσες εκδηλώσεις αναρτώνται σε pdf εδώ. H πρώτη είναι η πιο πρόσφατη. Παρακαλώ, κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε ή να κατεβάσετε την πλήρη ανακοίνωση.

2016 το φθινόπωρο. Δημόσια Μαθήματα. 10 Οκτωβρίου 2016 - 30 Ιανουαρίου 2017 (1ο Εξάμηνο)
H Eλληνική Παλαιογραφική Eταιρεία και το Πατριαρχικό Ίδρυμα Πατερικών Μελετών οργανώνουν σειρά δημοσίων μαθημάτων ειδίκευσης στην Ελληνική Παλαιογραφία, Κωδικολογία και Εκδοτική, αποκλειστικά για πτυχιούχους θεωρητικών επιστημών.

Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Δ. Παπαστάθη, 2310-301 285, 2310-326 492