βιβλιογράφος

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ − ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας

Πέντε Εκθέσεις χειρογράφων μικρών συλλογών της Θεσσαλονίκης
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 20 χρόνων της ΕΛΠΕ (20-10-17) οργανώθηκαν από την Εταιρεία και πέντε εκθέσεις χειρογράφων σε διάφορα μέρη της Θεσσαλονίκης. Ενημερωθήτε σχετικά ΕΔΩ και επισκεφθήτε τις εκθέσεις (Ωράρια των εκθέσεων).

Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail:
elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Δ. Παπαστάθη, 2310-301 285, 2310-326 492