βιβλιογράφος

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ − ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Οι τρέχουσες εκδηλώσεις αναρτώνται σε pdf εδώ. H πρώτη είναι η πιο πρόσφατη. Παρακαλώ, κάντε κλικ στον σύνδεσμο για να δείτε ή να κατεβάσετε την πλήρη ανακοίνωση.

Πρόσκληση για την Γ. Σ. της ΕΛΠΕ, 31-5-2017


Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Δ. Παπαστάθη, 2310-301 285, 2310-326 492