βιβλιογράφος

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ − ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

γιορτάζουμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας

Πρόσκληση στην επέτειο 20 χρόνων της ΕΛΠΕ

Δείτε / Καταβάστε:
(1) τήν Άφισα
(2) Πέντε Εκθέσεις χειρογράφων μικρών συλλογών της Θεσσαλονίκης
(3) Πρόγραμμα Επιστημονικής Ημερίδας, Βιβλιοθήκες και Συλλογές χειρογράφων και εγγράφων στην Ελλάδα: Παρελθόν, παρόν και μέλλον
(4) αυτή την πρόσκληση


Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Δ. Παπαστάθη, 2310-301 285, 2310-326 492