γιορτάσαμε τα 20 χρόνια της εταιρείας μας (1997 - 2017)
landing

Η ιστοσελίδα συμπληρώνεται με νέα στοιχεία συνεχώς.
Τρέχουσες Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις


Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Δ. Παπαστάθη, 2310-301 285, 2310-326 492