βιβλιογράφος
Αρχική Σελίδα

Η ιστοσελίδα συμπληρώνεται με νέα στοιχεία συνεχώς.


Τρέχουσες Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις

επισκεφθείτε μας στο Facebook (Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία)
Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Κ. Δολμάς, 2310 232694