βιβλιογράφος
Αρχική Σελίδα

βιβλιογράφος image

Η Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία (ΕΛΠΕ), επιστημονικό, μη κερδοσκοπικό, σωματείο, ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 28 Ιουνίου 1997. Ὁ Σκοπός της Εταιρείας είναι η μελέτη των χειρογράφων και η προβολή της σημασίας τους ως πολιτιστικών αγαθών· ειδικότερα, η ανεύρεση και συλλογή χειρογράφων, η διάσωση, φωτογράφηση, συντήρηση, καταλογογράφηση και η αρχειοθέτησή τους, καθώς και η γενικότερη προώθηση των παλαιογραφικών και κωδικολογικών ερευνών. Την πραγματοποίηση του σκοπού της επιδιώκει η Εταιρεία με διάφορους τρόπους που καθορίζονται στο καταστατικό της.

Η ιστοσελίδα συμπληρώνεται με νέα στοιχεία συνεχώς. Η Εταιρεία χαιρετίζει ανακοινώσεις γεγονότων σχετικού ενδιαφέροντος από άλλους οργανισμούς και θα δημοσιεύσει σύντομες ανακοινώσεις με συνδέσμους στη σελίδα της, Εκδηλώσεις σχετικού ενδιαφέροντος.

Τρέχουσες Εκδηλώσεις - Ανακοινώσεις          Εκδηλώσεις Σχετικού Ενδιαφέροντος

επισκεφθείτε μας στο Facebook (Ελληνική Παλαιογραφική Εταιρεία)
Tαχ. διεύθυνση: Ελληνική Παλαιογραφική Eταιρεία, Τ. Θ. 1527, 540 06 Θεσσαλονίκη.
Ιστοσελίδα: http:// elpe.web.auth.gr || E - mail: elpe-info@auth.gr
Tηλ. επικοινωνίας: E. Λίτσας, 23920-71889, Κ. Δολμάς, 2310 232694